Logo Masterpieces

A cura de

Damià Amorós i Albareda

Historiador de l’Art

  • Tot
  • Masterpieces
  • s. XIV
  • s. XVI

Dormició de la Mare de Déu, Monestir de Vallbona

L’empremta de Damià Forment a la Ruta del Cister encara és força present avui. Poblet, Santes Creus, Montblanc… però també Vallbona marquen la biografia de Forment, principalment a inicis del segle XVI. Moment en què el renaixement arribava a les nostres contrades com una suau brisa des d’Aragó, d’on procedia el mestre.

Porró de Poblet, Museu de Poblet

Tot i que per origen forma part del catàleg dels vidres medievals catalans, en opinió d’alguns estudiosos del vidre podria ser encara més antic. Un dels principals símbols de la cultura catalana però també mediterrània és el consum de vi dins d’un curiós recipient de vidre, format per un cos central – buc o dipòsit–, un orifici ample dedicat a l’ingrés de la beguda – broc – i un de més llarg i prim de sortida – galet-: el porró.