Els pedrenyals de transició, un invent català

Les primeres armes de foc mecàniques empraven el fregadís d’un mineral contra una roda d’acer per a obtenir les guspires que inflamaven la pólvora. A Catalunya es qualificaven com a “pedrenyals”. La invenció d’aquest mecanisme, eficient però complex, de moment s’atribueix a Itàlia, on s’ha trobat el document més antic, l’any 1509, que parla d’aquest sistema.